Blédina

Blédina là công ty hàng đầu của Pháp về thức ăn trẻ em, với khoảng 54% thị phần vào năm 2012 . Nó là một công ty thuộc nhóm Danone . Trong Tháng 4 năm 2019, công ty đạt chứng nhận B-Corp ; hiện là công ty lớn nhất của Pháp được B Lab chứng nhận về các hoạt động phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Không có thương hiệu nào trong danh sách.