Australia's Own

Australia’s Own thơm ngon của chúng tôi đến từ các trang trại riêng của Úc, đến tận nhà bạn!
Sữa của chúng ta có ơn đất và những người chăm sóc nó. Đó là lý do tại sao chúng tôi lấy nguồn sữa từ những đồng cỏ xanh tươi và không khí trong lành của Úc. Khu vực này là nơi sinh sống của những người nông dân chăn nuôi bò sữa chăm chỉ của chúng tôi, những người chăm sóc đất đai và đàn bò của họ - trồng trọt và nuôi dưỡng các thành phần thiết yếu tạo nên sữa thơm ngon của chúng tôi.

Không có thương hiệu nào trong danh sách.